Tim Holmberg
Föreläsare och Utbildare

Lite kort information om mig

Jag är en kille på 42 år som under mångårig erfarenhet av att föreläsa om olika former av funktionsnedsättningar. Jag älskar mitt yrke eftersom jag får utlopp för min nyfikenhet, kreativitet och mitt intresse för människor. Jag märker också hur stort intresse och efterfrågan det finns för att lyssna till det jag har att berätta. Jag delar med mig av upplevelser, vad som varit svårt i mitt liv men också vad som hjälpt mig fram till ett fungerande liv.

När jag var 10 år gammal blev jag diagnostiserad med ADHD, och i vuxen ålder blev jag även diagnostiserad med Aspergers syndrom och Tvångssyndrom (OCD). Jag har under min uppväxt och fram till vuxen ålder gått en lång och lärorik väg där jag lärt mig hur jag fungerar och hur jag på bästa möjliga sätt ska fungera och bemöta samhället.

Jag har en rad olika föreläsningar och utbildningar på olika teman och kan specialanpassa mina föredrag utifrån kundens behov. Oftast berättar jag om mina egna erfarenheter av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning varvat med fakta om neuropsykiatriska diagnoser. Jag har även en föreläsning som är inriktad på kognitiva hjälpmedel som kan underlätta även vid annan form av funktionsnedsättning. Gå in på fliken tjänster för att se mer information.