Tim Holmberg
Föreläsare och Utbildare

Tjänster

Jag erbjuder tjänster som:

Föreläsningar

Utbildningar

 • Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar
 • Bemötande
 • ADHD
 • ADHD
 • Aspergers Syndrom
 • Aspergers Syndrom
 • Tvångssyndrom
 • Tvångssyndrom 
 • Kognitiva Hjälpmedel
 • Kognitiva Hjälpmedel
 • Bemötande
 • Konflikthantering